Översyn av de svenska särreglerna för kemikalier

Motion 2018/19:1506 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU och Sverige måste ha samma regler och avgifter för kemikalier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan EU-inträdet har Sverige haft vissa egna regler och avgifter på olika kemikalier. Detta har tyvärr lett till att många svenska företag betalar mer i avgifter och också varit förbjudna att använda vissa kemikalier. Därmed har vissa företag tvingats att upphöra med verksamheten i Sverige och istället flytta utomlands. Konsekvensen är att Sverige tvingas importera produkter och varor från andra länders produktion. 

Länder som är medlemmar i EU ska ha samma regelverk. Om vi ska ha andra regelverk måste det gynna svensk produktion, och inte missgynna vår produktion, som visar sig vara fallet idag. Med samma regelverk upphör också den illegala importen av produkter från utlandet. Den illegala importen av skadliga fabrikat gör så att konkurrenssituationen blir orättvis och missgynnar de företag som försöker följa svensk lagstiftning. Jag vill därför be regeringen att se över möjligheterna att ta bort de svenska särreglerna för kemikalier och se till att avgifterna blir likvärdiga inom hela EU. Risken är annars att konkurrensen blir lidande och att svenska jobb flyttas utomlands.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)