Gallring av handlingar på socialtjänsten

Motion 2018/19:1500 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstens gallring av ärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom socialtjänsten slängs många ärenden om barn efter fem år. Det är inte fel att gallra bland ärenden, men när kommunerna själva slår larm om att barn hamnar i kläm med nuvarande lagstiftning, då bör varningsklockorna ringa.

Flera kommuner beskriver nämligen att de inte kan redogöra för barnen senare i livet vad som hänt dem. De vet att socialtjänsten varit inblandad, men möjligheten till fortsatt stöd och bearbetning av det som skett försämras på grund av att handlingar slängts.

Barnens fortsatta liv ska vara ett nytt kapitel mot en bättre framtid, och därför krävs en översyn av socialtjänstens gallringar.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)