Handläggningstider vid utbyggnad av elnätet

Motion 2018/19:1477 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag på åtgärder för kortare handläggningstider vid utbyggnad av viktig infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet har varit ett av de pådrivande partierna för att nå målet om 100% förnybar elproduktion 2040. Det är vi stolta över, men efter regeringens svaga mandatperiod är det dags att leverera. Regeringen har inte bara minskat incitamenten för mer förnybar energi utan också minskat incitamenten att investera i den infrastruktur som ska bära omställningen till mer förnybar elproduktion – elnätet.

Utmaningarna med framtidens elnät ligger bland annat i långa handläggningstider. De har samma utmaningar som byggsektorn.  Ett robust elnät är en förutsättning för den omställningen till 100% förnybar elproduktion. Elnäten är idag precis som järnvägen och va – rejält underinvesterat. En stor del av Sveriges elnät byggdes under 60- och 70-talet och närmar sig nu slutet av sin livslängd. I genomsnitt är de svenska elnäten nästan 30 år och hela 35procent av näten är äldre än 40 år. För att ersätta de 35procenten krävs 135 miljarder i investeringar. 

Tillgången på el är en förutsättning för utvecklingen. Det är lätt att ta infrastruktur för givet. Det gäller inte minst för nya bostäder, elbilar, företagen och elektrifieringen av befintlig industri för att fasa ut fossila energikällor.    

Sverige växer, det är positivt, men enligt Boverket krävs 600000 nya bostäder fram till 2020 och i det äldre beståndet är upprustningsbehovet extremt stort. En av de riktigt stora utmaningarna är tillståndsprocessen. Detta gäller både nybyggnation av bostäder och utbyggnad av viktig infrastruktur och de två områdena hänger ihop. Det krävs massiva åtgärder för att förenkla och påskynda tillståndsprocesserna. Med handlägg­ningstider som kan ta över 10 år för elnäten hämmas nyproduktion, renoveringar och nya industrier eftersom el varken kan anslutas eller transporteras under tiden. Elnätet är en viktig motor i samhällsbygget och måste in tidigt i planeringen för att inte stoppa utbyggnad av bostäder och nya industrier.

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)