Faddersystem för nyanlända

Motion 2018/19:1441 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna gällande faddersystem för nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är grundläggande för de flyktingar som söker sig till Sverige att de snabbt kommer in i det svenska samhället. Många studier visar att den utsatthet, isolering och maktlöshet som asylsökande befinner sig i är förödande för att nå en lyckad integration. Samtidigt visar forskning av bland annat Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola, att Skandinavien ligger i världsklass vad gäller frivillig arbete och medborgerligt engagemang. Som ett exempel kan nämnas Röda Korset som idag har 32000 volontärer.

Under flyktingvågen 2015 visade hundratusentals svenskar att de är beredda att avsätta både tid och pengar för att hjälpa till. En stor hjälp för att integrera nyanlända är att ge nyanlända en svensk fadder eller fadderfamilj. Detta görs redan idag på en del platser men bör införas i hela landet. Ideella organisationer, kyrkor och andra föreningar kan organisera och tillhandahålla volontärerna som bistår de nyanlända med information, kontakter och stöd.

Kristina Axén Olin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)