Seyfo – folkmordet 1915

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket erkändes av riksdagen den 11 mars 2010 genom att riksdagen röstade för en reservation som meddelade regeringen att Sverige borde erkänna folkmordet. Men dessvärre har inga regeringar hittills erkänt det.

Folkmordet på dessa minoriteter inleddes för mer än nio decennier sedan, men frågan är aktuell än idag till följd av bland annat Islamiska statens fruktansvärda härjningar i Afrika och Mellanöstern, men även andra delar av Asien. Att förneka de fruktansvärda brott som har begåtts är inte värdigt en regering eller ett land som gör anspråk på att vara en god kraft emot alla brott som begås mot mänskligheten idag.

Folkmordet skedde mer eller mindre inför öppna ögon och en tid efteråt dömdes flera skyldiga för sina brott, även om många också frigavs eller aldrig ens blev åtalade. Kristna grupper fördrevs från sin mark och mycket av de kristnas historia försökte förövarna samtidigt sudda ut.

Som tidigare nämnt är frågan aktuell än idag. Många har häpnat över hur Islamiska staten farit fram och mördat, våldtagit, plundrat och förslavat människor som råkat hamna i dess väg. Många av de grupper som drabbats av Islamiska staten, som yezidier, assyrier och armenier, tillhör samma folk som drabbades under folkmordet i Osmanska riket. Det är värt för omvärlden att respektera det s.k. bortglömda folkmordet när det finns otroligt många vittnesmål och bevis som bevisar vilka brott som begåtts.

Att vara passiv i en fråga som denna gynnar ingen som tror på svenska och västerländska ideal om mänskliga rättigheter. Det är dags att sluta förneka sådant som har hänt och istället göra upp med det förflutna. Sverige bör gå i bräschen som ett föredöme för mänskliga rättigheter, även om det rent politiskt inte alltid är accepterat. Det gäller även att våga stå emot sådant som sker idag mot andra minoriteter. Dagens turkifieringspolitik slår nämligen hårt mot den stora kurdiska minoriteten i Turkiet. När ett land slipper ta ansvar för sina tidigare illdåd är det lätt att fortsätta med dem.

Flera länder runt om i världen erkänner detta fruktansvärda folkmord, och i Grekland är det till och med förbjudet att förneka det. Sverige bör inte vara sämre, varför riksdagen bör påminna regeringen om frågan och ge ett nytt tillkännagivande om att formellt erkänna seyfo och det folkmord som ägde rum i Osmanska riket med start 1915.

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)