Privatekonomi i skolan

Motion 2018/19:1363 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet och grupptillhörighet. Många unga har dock bristande kunskap i privatekonomi som tyvärr går hand i hand med konsumtionshetsen. Mobilabonnemang är ofta ett av de första avtal som unga vuxna ingår och är också en av de vanligaste skulder för åldersgruppen 18–25 som hamnar hos Kronofogden. De senaste åren har antalet ärenden som överlämnas till Kronofogden minskat vilket är väldigt bra, men det är fortfarande olyckligt och allvarligt att många unga vuxna riskerar att starta sitt vuxenliv med skulder.

Att hamna i skuldsättning redan i ung ålder är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser när det gäller framtida lån, arbete och bostad. Alla unga har inte ett privat skyddsnät som exempelvis föräldrar som kan ta över skulder. Det kan i sin tur leda till en långvarig överskuldsättning som också innebär stora kostnader för samhället. Överskuldsättningen i samhället är ett stort problem som drabbar den enskilde hårt med psykisk och fysisk ohälsa. I Kronofogdemyndighetens register fanns år 2017 417500 personer registrerade. Det är oklart vad detta kostar samhället, men beräkningar visar att det kostar samhället 30–60 miljarder årligen. Det är viktigt att arbetet mot överskuldsättning börjar i tid.

Det är viktigt att ungdomar har kunskap när det gäller grundläggande privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar – och också om ekonomiska risker och konsekvenser. Idag står i läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån, vilket naturligtvis är bra. Olika aspekter av privatekonomin ska ingå i flera av skolans ämnen. Vidare finns det från flera olika myndigheter bra stöd att få, exempelvis Kronofogdens Koll på cashen, och Betala smart, betala i tid som är ett samarbete som Kronofogden drev tillsammans med Telekområdgivarna och de fyra största teleoperatörerna. Liksom Livet och pengarna som Kronofogden driver tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen. Men kunskaperna om ekonomi och i synnerhet ungas privatekonomi bör utvecklas i skolan. Regeringen bör därför överväga att se över möjligheten till mer omfattande skolundervisning i privatekonomi, detta för att unga ska ha användning för sina kunskaper i verkliga livet och på så sätt förhindras att hamna i skuldsättning.

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)