Legalisera försäljningen av sättpotatis i lösvikt

Motion 2018/19:1354 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att legalisera försäljningen av utsädespotatis i lösvikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget får utsädespotatis, så kallad sättpotatis, endast säljas i förseglade förpackningar i Sverige. Detta omöjliggör för försäljning av utsädespotatis i lösvikt. En onödig reglering som försvårar för näringsidkare, begränsar konsumentens möjligheter, samt förhindrar ett miljövänligt resursutnyttjande. Det bör därför ses över om försäljningen av utsädespotatis i lösvikt ska tillåtas.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)