Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar

Motion 2018/19:1353 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta Migrationsverket övervakningsansvaret vid tvångsavvisningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan augusti 2018 har Migrationsverket uppdraget att övervaka hur Kriminalvården och Polisen sköter utvisningar av asylsökande som sker med tvång. Kriminalvårdens förtroende för Migrationsverket har dock visat sig svagt då man i många fall använt sig av så kallade dolda avvisningar och där man helt sonika inte meddelar Migrationsverket om att en avvisning är på gång. Detta kan och bör tolkas som att det finns tjänstemän på Migrationsverket som agerar aktivistiskt och läcker vidare denna information för att på olika sätt försvåra Kriminalvårdens arbete att utföra fattade beslut. Det är uppenbart att Migrationsverket skyndsamt behöver fråntas uppdraget att övervaka tvångsavvisningar och jag anser därmed att riksdagen ska ge regeringen detta tillkänna.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)