Begränsa möjligheterna för utländska aktörer att köpa och hyra strategiskt belägna fastigheter i Sverige

Motion 2018/19:1335 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheterna för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige saknas det möjligheter att begränsa utländska aktörer att köpa eller hyra strategiskt belägna fastigheter. Det rysk-tyska bolaget Nord Stream 2 hyr idag hamnen i Karlshamn, i ett område nära marinbasen i Karlskrona, och område nära såväl flygflottiljen i Ronneby som stridsgruppen på Gotland. Detta visar tydligt sårbarheten och naiviteten inför eventuellt hot österifrån. Med tanke på Rysslands allt aggressivare utrikespolitik, och tydliga militära närvaro och aktivitet, är det viktigt att inte vara aningslös och oförberedd.

För att garantera den nationella säkerheten behöver staten ha större insyn i utländska aktörers köp- och hyresförfarande av strategiskt belägna fastigheter. Likaså behöver staten kunna ingripa om utländska aktörer som äger fastigheter ägnar sig åt brottslig verksamhet eller spionage.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)