Det stolta matlänet Sörmland

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det växande intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Intresset för mat och dryck, ekologiskt och närodlat, är större än någonsin, inte minst i matlänet Sörmland. För att tillgodose konsumenternas behov och utveckla matbranschen jobbar länets mataktörer hårt. Mötesplatser skapas, diskussioner förs och utbildningar och samarbeten utvecklas. I Sörmland finns konceptet Stolt mat i Sörmland med syftet att inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet. Omsättningen är mer än 6miljarder i de fler än 3300 sörmländska företag som arbetar med mat från jord till bord. I länet sysselsätter branschen över 11000 personer. Det som kännetecknar de sörmländska mataktörernas framgång är arbetet för hållbar matutveckling, samarbete och samverkan – där man unnar varandra framgång och kvalitet och att man arbetar för framtiden i samtiden.

Sörmländska företag är framgångsrika. I 2018 års SM i mathantverk i oktober tog fyra av länets producenter guld i sina respektive kategorier. Bryggeriet Nils Oscar vann kategorin öl och mjöd, Millert & Dahlén Kött, Vilt och Chark vann kategorin värmebehandlad korv, Jepsons vann årets vinäger med sin cherryvinäger gjord på nypon och Högtorp gård fick guldpris för sina picklade plommon i klassen innovativt mathantverk.

Förutom redan nämnda Nils Oscar, som producerar 1,2 miljoner liter öl per år, bör Eskilstuna Ölkultur nämnas bland framgångsrika dryckestillverkare från Sörmland. Det lilla mikrobryggeriet och pubbryggeriet Ölkultur har på två år lyckats fördubbla sin produktion och räknar med att 2018 ha bryggt 175000 liter vid årets slut. Ambitionen är att före årets slut leverera ett certifierat ekologiskt öl.

De sörmländska kommunerna och landstinget satsar ambitiöst och aktivt för att öka andelen närodlad mat och för att erbjuda mat lagad från grunden. Sörmland är Sverigeetta på ekologiska inköp vad gäller den offentliga måltiden.

Att använda mat och gastronomi som utvecklingskraft genom att ta fasta på Sörmlands förutsättningar skapar en unik profil där mat och gastronomi är en naturlig del för att addera värden till företagens produkter och tjänster. Sörmländska matupplevelser har också fått priser och uppmärksammats positivt i många olika sammanhang. Tillgången till en stor närmarknad för länet, där man når närmare fyra miljoner människor i Mälarregionen och Stockholm, ger goda förutsättningar och har dessutom stor utvecklingspotential. Genom att utveckla och hylla den sörmländska matkulturen ökar efterfrågan och bidrar därmed också till ökad framgång. Potentialen att växa är stor.

Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden för hela samhället. Förutom att efterfrågan på livsmedel möts får vi öppna landskap och en levande landsbygd. Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för landets livsmedel och kunna göra medvetna och hållbara val.

Måltidsupplevelser ses som en del av besöksnäringen i Sverige och har goda möjligheter att utvecklas och skapa ännu mer tillväxt. Av det som utländska besökare spenderar i landet går cirka en tredjedel till inköp av livsmedel, mat och dryck i restauranger, caféer, butiker och liknande. Besöksnäringens förutsättning är unik då den bygger på platsbunden konsumtion där produkten samspelar med miljö och kultur. Bilden av Sverige som livsmedelsproducerande land är fortfarande relativt svag i omvärlden. Bilden av Sverige som en attraktiv destination för måltidsupplevelser har dock stärkts. Ett ökat intresse för matkulturer, råvaror, ursprung, historia och måltidens roll märks tydligt, vilket är en viktig grund för både måltidens och näringens utveckling. Det växande intresset bör tillvaratas, främjas och vårdas.

Kompetensförsörjningen är en av branschens största utmaningar. Det finns stora rekryteringsbehov. Behoven av relevanta och attraktiva utbildningar, fler vägar in i branschen samt bättre möjligheter till validering av utländsk examen kan inte nog understrykas.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)