Stärkt miljöskydd för Arktis

Motion 2018/19:1320 av Aylin Fazelian och Emilia Töyrä (båda S)

av Aylin Fazelian och Emilia Töyrä (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ytterligare stärka miljöskyddet för Arktis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arktis är lika stort som Afrika, med arter som lever på gränsen till det omöjliga i den tuffa miljön. Här finns grönlandssälar, isbjörnar och ishavslevande arter. Därtill är Arktis hem för fyra miljoner människor och 30 ursprungsbefolkningar.

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som i resten av världen de senaste 50 åren. 2016 var det varmaste året någonsin i det arktiska området. Det som händer i den känsliga regionen påverkar inte endast dess unika ekosystem utan även utvecklingen på resten av klotet.

Storleken på havsisen är idag den minsta någonsin, och den fortsätter att minska oroväckande fort. När havsisen smälter under sommaren, blir följden att livsmiljön för många arter krymper och försvinner. Situationen är redan allvarlig för exempelvis isbjörnar, valrossar och sälungar. Havsisen har också legat som ett skyddande lock i Arktis. När nu havsisen försvinner sommartid öppnas havet upp och fartyg kan ta sig fram där det tidigare var omöjligt. Ju mer trafiken växer, desto större är riskerna. Till följd av att runt en fjärdedel av världens olje- och gasreserver uppskattas befinna sig under Norra ishavets botten har minskande havsis också öppnat upp för exploatering och utvinning av mineraler, olja, gas, fiske och nya sjöfartsleder. Störningar av havslevande djur, oljeutsläpp och utfiskning är tre stora faror.

Konsekvenserna av ohejdade klimatförändringar i Arktis påverkar havsnivån i hela världen, havsströmmar i Nordatlanten och inte minst vädret i Skandinavien. Att lyckas nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader är kritiskt, inte minst för Arktis. Fortsatta oljeborrningar och oljeläckage medför hot på en helt ny skala för Arktis. Läget är kritiskt och ett stärkt miljöskydd är brådskande.

Sverige måste verka internationellt för

  • att stoppa all ny exploatering av olja till havs i Arktis.
  • att skapa speciella regler för sjöfarten i Arktis så att den inte stör djurlivet i Arktis.
  • att förbjuda fartygsbränslen som är extra farliga för miljön.
  • fler nätverk av marina skyddade områden.

Det är av yttersta vikt att regeringen prioriterar arbetet för att rädda Arktis.

Aylin Fazelian (S)

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)