Postförsändelser till rättspsykiatrisk klinik

Motion 2018/19:1316 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)

av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga möjligheten att all ingående post till rättspsykiatriska kliniker ska röntgenundersökas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla, oavsett vem man är eller varför man besöker en rättspsykiatrisk klinik, går av säkerhetsskäl igenom en säkerhetskontroll, detta för att farliga föremål inte ska föras in på kliniken. Om man däremot skickar ett paket gäller inte samma regler och därmed är säkerheten på kliniken i fara. Därför bör reglerna ändras så att all ingående post till en rättspsykiatrisk klinik röntgas.

Kristina Nilsson (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)