Lägre utsläpp med fler jobb och bättre välfärd

Motion 2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom ökad reglering för en cirkulär ekonomi förena lägre utsläpp med fler jobb och ökad välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det går att kombinera lägre utsläpp med jobb och välfärd. Med hjälp av ny teknik och dess positiva påverkan på produktivitet och potential till ökad hållbarhet är fortsatt tillväxt i världen och Sverige är både möjlig och önskvärd.

Överkonsumtionen är dock ohållbar, samtidigt är det så att när teknikutvecklingen går snabbare och snabbare så är det förståeligt och rimligt att konsumenter vill få tillgång till en bättre produkt så snart som möjligt.

Därmed följer ett incitament för producenter att bygga in en begränsad livslängd i sina produkter och påskynda teknikomställningen.

Det går att förena tillväxt och teknisk utveckling, med en hållbar produktion och konsumtion. Men det måste bygga på en cirkulär ekonomisk modell. Att införa pant på fler produkter är ett sätt och skärpta krav på smartare design med krav på producenterna att produkter ska kunna återbrukas, repareras och återvinnas ett annat.

Vi måste helt enkelt sluta producera skräp och öka resursutnyttjandet i ekonomin. Vi måste ta tillvara ny teknik och ställa om både i privata verksamheter liksom det offentliga samhället.


Vi behöver ta klimat- och miljöfrågorna på allvar, det kräver en cirkulär ekonomi och reformer som leder oss snabbt i den riktningen.

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)