Åldersgräns för köp av energidryck

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen vid försäljning av energidrycker i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Energidrycker säljs läskedryck och innehåller i regel koffein, glukoronlakton, taurin och B-vitaminer. Dock finns det ingen lagstadgad definition av vad en energidryck får innehålla och koffeininnehållet varierar mellan olika märken. Dessa drycker är populära bland barn och ungdomar, som riskerar att lida negativa hälsoeffekter av energidryck, så som hjärtklappning och huvudvärk.

2017 tillkännagav riksdagen en motion om åldersgräns vid försäljning av energidryck, skriven av Eva Sonidsson (S). Hon anförde där liknande argumentation om energidryckers negativa inverkan på barn och unga, då förbrukningen ofta låg över en burk per dag. Det var en viktig motion, som också talar om att det på lokal nivå finns än högre åldersgräns än det svensk dagvaruhandel fastställt. Den rekommenderade åldern för köp av energidryck är 15 år, på lokal nivå i Docksta, Kramfors kommun, har de satt gränsen vid 18 år. Detta med anledning av oro över den höga konsumtionen av energidrycker hos unga bland skola och föräldrar. Med bakgrund av detta borde en lagstadgad åldersgräns ses över på nytt och eventuellt höjas till myndighetsålder.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)