Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och även, genom kommunerna, se över möjligheterna till utökad utbyggnad av bredband i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobiltelefoner och internet har funnits i flera decennier nu. Trots detta är det ibland svårt att få täckning på sin mobiltelefon ute i glesbygden. Än värre är det att ordna en internetuppkoppling genom 3G eller 4G som fungerar tillfredsställande. Teknikutvecklingen går konstant framåt, men få framsteg görs för att även de som bor eller vistas långt från stadskärnorna ska kunna ta del av omvärlden.

Sverige är en ledande it-nation och bör därför också se till att få med hela landet i arbetet för att utveckla möjligheterna även på landsbygden. Det trådlösa nätet tillhör framtiden och har stora möjligheter att fungera mycket bra var man än befinner sig. De kommersiella aktörerna bygger enbart ut it-infrastrukturen där det är lönsamt, vilket lämnar glesbygdsbefolkningen ensam utan hjälp från vare sig marknaden eller kommunen.

Regeringen bör se över hur mobiltelefoni och mobilt internet kan göras mer tillgängligt även i de glesbefolkade områdena.

Johan Löfstrand (S)

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)