Underlätta arrangemang med historiska fordon

Motion 2018/19:1298 av Isak From (S)

av Isak From (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att underlätta för historiska fordonsföreningar att genomföra uppvisning på väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Motorarrangemang runt om i landet drar mycket folk. Det är utan tvekan så att motorhobbyn kraftigt bidrar till att utveckla besöksnäringen runt om i landet. Som exempel mer än femdubblas invånarantalet i Lycksele under Motorveckan som under 2018 ägde rum mellan 19 och 28 juli och slog publik- och deltagarrekord även i år.

Classic Car Week är också en av Sveriges största bilträffar för hela familjen. Under en hel vecka bjuds besökarna på allt från marknader, backtävling, rallyn och drive-in-vigslar till cruising och en mängd fina veteranfordon. I dag har Classic Car Week ungefär 40000 gästnätter i närområdet under veckorna 30–31. En del stannar hela veckan, en del två. Andra väljer de dagar som passar dem bäst eller stannar bara under dagen.

Genom åren har Classic Car Week haft många olika attraktioner. En del har försvunnit och andra har tillkommit. Ändå är det just att få träffa varandra, göra nya bekantskaper, titta på bilar och koppla av som är det viktigaste.

Den 1 oktober 2018 trädde Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:2 om uppvisning och tävling på väg med motorfordon i kraft. Föreskriften kom som en blixt från klar himmel för motorhobbyorganisationer som MHRF, Sveriges Motorcyklister (SMC), American Car Clubs of Sweden (ACC), Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) och Kungliga Automobilklubben (KAK). Samtliga.

Motorkulturens organisationer ser nu en mängd problem med hur föreskriften ska tillämpas då den är otydlig. Om den kommer att tillämpas på det sätt som utredarna beskrivit fullt ut så innebär det att mängder med arrangemang med historiska fordon i framtiden antingen kommer genomföras i strid mot bestämmelserna eller belasta länsstyrelserna med icke-frågor i en omfattning som väsentligt överstiger deras hantering idag (från något 10-tal ärenden per år till hundratals för var och en av dem) eller så kommer dessa arrangemang helt enkelt tvingas att upphöra.

Ett av de grundläggande kraven är att en ansökan ska skickas in senast fyra månader innan arrangemanget äger rum. Många föreningar tar beslut sent om enskilda arrangemang.

Om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av Polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras, t.ex. om länsstyrelsen avvisar en ansökan om tillstånd till uppvisning med beslutsmotiveringen att det som arrangören ansöker om inte är en uppvisning och därmed inte kräver tillstånd.

Det allmänna rådet avseende uppvisning på väg i TSFS 2018:2 är: Exempel på en uppvisning är ett arrangemang där motordrivna fordon trafikerar en förutbestämd färdväg som inte innehåller andra tävlingsmoment än eventuell okulär bedömning av fordon med eller utan förare och passagerare.

Våra gamla fordon är inte bara ett pittoreskt och uppskattat inslag i trafiken, utan de utgör också ett stort rullande museum som drivs helt utan statliga och kommunala bidrag. Teknisk kompetens och förmågan att reparera eller återskapa gamla föremål är färdigheter som måste bevaras och föras vidare. Motorhistoriska Riksförbundet, medlemsklubbarna och samhället har en viktig funktion att fylla i detta arbete.

Det är viktigt att tillvarata det omfattande engagemang som finns runt om i landet att främja ett levande kulturarv, som idag ideellt bevaras, brukas och utvecklas.

Politiker från höger till vänster har varit överens om att det rullande kulturarvet är en viktig och värdefull del av industrisamhällets historia. Men fattade beslut i Myndighetssverige tar inte alltid hänsyn till det rullande ideella kulturarvets villkor.

Vi behöver möjlighet till fler arrangemang, inte färre, och därför bör det allmänna rådet avseende uppvisning på väg i TSFS 2018:2 tydliggöras för att underlätta historiska fordonsarrangemang.

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare