Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin

Motion 2018/19:1254 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att komplettera Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum med fysiologisk forskningskompetens och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av hur marinens dykcenter i större utsträckning kan nyttjas av andra myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Lindholmen på marinens huvudbas i Karlskrona finns sedan 2009 Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FMDNC). Ett unikt kompetenscentrum med få motsvarigheter i världen där utbildning, teknisk utveckling, forskning och dykeri- och navalmedicin finns inom en och samma organisation med därtill anpassade infrastrukturella lösningar.

Hos FMDNC pågår ständigt olika tester och försök inom dykeriområdet. Just nu arbetar man med ett forskningsprojekt tillsammans med Kungliga tekniska högskolan och Östra sjukhuset i Göteborg, där man tittar närmare på i vilken utsträckning oxygen kan minska risken för att en dykare ska drabbas av dykarsjuka. I den nyligen invigda tryckkammaren på FMDNC pågår tester som förhoppningsvis ska ge svar på om man kan minska risken för dykarsjuka genom att låta dykare andas oxygen, det vill säga syre, i större utsträckning än vad de gör normalt.

Som ett komplement till nuvarande teknisk och dykerimedicinsk forskningsutveckling skulle verksamheten behöva utökas med fysiologi. Därmed skulle centrat få ihop den viktiga treenigheten inom utveckling teknik, dykerimedicin och fysiologi. För att hålla ihop helheten finns det även ett behov av en forskningsledare för att samordna forskningen inom de tre områdena, vilket med fördel skulle kunna kopplas till en professur på t.ex. Blekinge tekniska högskola. På så sätt skulle FMDNC även ha möjlighet att handleda studenter från högskolor och universitet i både examensarbeten och forskning.

Ovanstående utveckling skulle komma att utveckla FMDNC ännu mer givet den särställning de redan har idag. Det finns inget centrum i Europa som har den ställning med kombinationen av utbildning, utveckling och dykerimedicin. FMDNC har absolut potential att utvecklas till ett nationellt Center of Excellence inom dykeri, undervattensmedicin och teknik, men i förlängningen även ett center för inom Europa.

Men redan idag är FMDNC en anläggning som naturligt skulle kunna nyttjas i större utsträckning av andra myndigheter och organisationer både för övning och utbildning. Med Kustbevakningen pågår det idag ett bra samarbete, som också är under utveckling, men till exempel räddningstjänsten i Blekinge är idag hänvisad till att ta sig till Göteborg för att öva och utbilda sina räddningsdykare. Detta är uppenbart ett slöseri med både tid och skattemedel då en toppmodern anläggning för detta redan finns på hemmaplan. Detta gäller även Polismyndighetens dykare.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)