Försändelser till patienter inom slutenvård

Motion 2018/19:1248 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrättningar som bedriver slutenvård inom psykiatri eller rättspsykiatri bör ges lov att på ett enklare sätt granska patienternas inkommande post och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra året slog landets rättspsykiatriska regionkliniker larm om att det är alltför enkelt att smuggla in narkotika och farliga föremål till de intagna. Detta då det inte är tillåtet för personalen att automatiskt kontrollera de paket som skickas till patienterna utan att chefsöverläkaren först har fattat beslut om varje enskild försändelse som personal anser bör granskas.

I dagsläget har personalen inte ens rätt att känna och klämma på försändelserna utan att först ha fått ett beslut av chefsöverläkaren. Ansvariga vid flera kliniker har därför uttalat att de måste ges möjlighet att på ett enklare sätt kontrollera all inkommande post. Socialstyrelsen fick redan i mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda frågan som också har remissbehandlats. Något beslut har dock inte fattats, vilket förvånar med tanke på att det finns exempel då till och med skjutvapen har kunnat smugglas in till de intagna via olika försändelser.

Frågan är förvisso komplex på så sätt att de intagnas integritet ska respekteras. Men eftersom en stor del av de intagna har begått mycket allvarliga brott har frågan självklart också stor betydelse för att kunna garantera personalens och övriga patienters trygghet och säkerhet. Vi är många som anser att säkerhetsaspekterna måste överväga i detta fall.


Med hänvisning till ovan anser undertecknad att lagen snarast måste ändras så att inrättningar som bedriver slutenvård inom psykiatri eller rättspsykiatri på ett enklare sätt ges lov att granska patienternas inkommande post. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)