Ompröva det palestinska biståndet

Motion 2018/19:1214 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ompröva biståndet till Palestina för att försäkra sig om att svenska skattepengar inte går till korruption eller terrorverksamhet utan till humanitär hjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid det officiella besöket av Mahmoud Abbas i februari 2015 ingicks samarbetsavtal med Palestina och Sverige ökade sitt bistånd med 50procent till 1,5 miljarder kronor för den kommande femårsperioden.

Den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, uttalade under 2018 att den bakomliggande orsaken till Förintelsen inte var antisemitism, utan judarnas eget uppträdande. Det uttalandet avslöjar ett ledarskap utan moral och vilja till fred. Detta uttalande, tillsammans med en hårt kritiserad korruption i det palestinska ledarskapet bör resultera i att det svenska beståndet till Palestina omprövas.

I Danmark har biståndspengar frysts efter att det kommit fram att de använts till ett ungdomscenter uppkallat efter en palestinsk terrorist och massmördare. Andra biståndsgivare som Norge, Schweiz och Nederländerna har fryst eller avvecklat sitt stöd till biståndsorganet IHL, Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat. Men den svenska regeringen visar dock inga tecken på att ändra eller ompröva sitt bistånd.

I Europeiska revisionsrättens rapport Särskild rapport nr 14 2013 får det europeiska biståndet till Palestina kritik. Ett antal åtgärder radas upp som måste sättas in för att biståndet ska garanteras att gå till rätt ändamål. Bland annat tar revisionsrätten upp risken för korruption i lönesystem. Omfattande brister bekräftas vad gäller förvaltningen av biståndsmedlen och en av slutsatserna är att omfattande förändringar är nödvändiga för att de pengar som satsas ska gå till humanitärt stöd. Som ett direkt villkor för fortsatta utbetalningar kräver revisionsrätten en fungerande administration och minskad byråkrati på den palestinska sidan. Revisorerna anser inte att EU kan kompromissa när det kommer till frågor om hälsovård och utbildning, och det är mot dessa områden biståndet generellt måste inriktas.

Förutom omfattande bilateralt stöd ger den svenska regeringen direktstöd till den palestinska myndigheten via EU. Det är väl känt att en avsevärd del av den palestinska budgeten varje år går till löner och ersättningar till terrordömda palestinier och deras familjer.

Det är ingen tvekan om att den palestinska befolkningen, inte minst i Gaza, lever under svåra omständigheter, det är heller ingen tvekan om att vi från Sverige och EU ska stödja svårt utsatta palestinier. Men skattebetalarnas pengar ska aldrig gå till spridande av antisemitism och stöd till terrorism.

Roland Utbult (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)