Krafttag mot svarta körskolor

Motion 2018/19:1207 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att minska antalet handledartillstånd och stävja svarta körskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svarta körskolor är ett växande problem i stora delar av landet. Genom att mot svart betalning ge körlektioner och registrera sig som handledare åt ett stort antal personer konkurrerar de svarta körskolorna på sikt ut dess lagliga motsvarigheter. Utvecklingen har en negativ effekt på såväl trafiksäkerheten som näringslivsklimatet i stort. Laglydiga företag ska premieras men som situationen ser ut i dagsläget blir situationen för dessa företag allt sämre.

De svarta körskolorna kan till viss del stoppas genom att minska antalet handledartillstånd som varje enskild person har rätt till. En sådan ändring skulle minska lönsamheten för de svarta körskolorna utan att vanliga människor som vill övningsköra drabbas. Det finns olika tänkbara åtgärder som skulle kunna hindra problemet utöver att minska antalet handelartillstånd. Bland annat kan man införa en särskild färg på registreringsskyltar för legala aktörer för att underlätta polisens arbete. Utöver det kan man se över varför det finns bilar med dubbelkommandon.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)