Nationell jourtelefon till socialtjänsten för barn och unga

Motion 2018/19:1201 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska ha tillgång till ett nationellt journummer till socialtjänsten där de snabbt kan få råd och hjälp, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi får aldrig sluta sträva efter att täta skyddsnäten runt våra barn och unga. Vi måste ha en gemensam nollvision mot att barn faller mellan stolarna, glöms och göms bort. Tyvärr är dagens socialtjänsts tillgänglighet inte alls anpassad efter behoven. Vi måste säkerställa en tillgänglighet alla dagar i veckan, alla tider på dygnet i alla delar av landet. Som det ser ut i dag håller man oftast bara öppet mellan klockan 8–16 på vardagar medan den ordinarie verksamheten är stängt under kvällar och helger samt minskning av personal under semestertider (förutom socialjouren som har begränsade resurser). Vid dessa tider sker det mesta eländet och behovet av stöd och insatser ökar. Det råder också oacceptabla skillnader mellan kommunerna i Sverige. Socialtjänstlagen är inte lika för alla. Det duger inte.

Alla vuxna som möter barn och unga i utsatta situationer måste ha förmåga att fullt ut förstå att barn som växer upp med bristande föräldraskap, inte alltid vill, vågar eller klarar av att uttrycka sitt behov av hjälp.

Ett exempel på en period då socialtjänsten håller stängt är julen. Detta är en högtid där de flesta barn ser fram emot julefrid med gran, julklappar och mys med familjen. Samtidigt vet vi att detta är en tid då många barn far illa och som i stället för glädje och förväntningar har en klump i magen av oro och rädsla.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)