Ställföreträdare

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rättssäkerheten vad gäller ställföreträdare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många är de runtom i Sverige som gör en insats som gode män eller förvaltare. Upp­draget är oerhört viktigt för de som på detta sätt kan få stöd i kontakterna med myndig­heter, få hjälp med räkningar och andra väsentligheter. Insatsen från gode män och förvaltare kan vara avgörande för att kunna leva ett mer självständigt och tryggt liv.

Det finns dock de som inte sköter sitt uppdrag som ställföreträdare och till och med utnyttjar den som de är satta att skydda och stödja. Det måste vi ta på största allvar, särskilt när det gäller skyddet för utsatta personer.

År 2015 trädde ny lagstiftning i kraft som skärpte den kontroll som överförmyndaren ska göra av tilltänkta gode män och förvaltare. Överförmyndaren ska kontrollera register och inhämta referenser. Överförmyndaren ska också undersöka att den tilltänkte ställföreträdaren inte har fler uppdrag än vad han eller hon klarar av. Regeringen har också gett i uppdrag till de ansvariga länsstyrelserna att förbättra tillsynen men också att utveckla stödet till landets överförmyndare. Mer behöver dock göras för att stärka rättssäkerheten. En förstärkt och mer samordnad tillsyn i hela landet bör införas. Det krävs en modernisering av regelverket kring ställföreträdare samt att man ytterligare säkrar metoderna för hur ställföreträdare tillsätts.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)