Ändamålsenlig organisation för trafikpolisen

Motion 2018/19:1151 av Pia Nilsson (S)

av Pia Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikpolisen fyller en central funktion för att skapa ordning och reda på våra svenska vägar. Att vara trafikpolis är en komplicerad och krävande tjänst som kräver bred ämneskunskap som vanligtvis tar flera år att arbeta upp. Inom trafikpolisens område ryms alltifrån att säkerställa att nollvisionens delmål nås till att kontrollera att den lastbilstrafik som rullar på våra vägar uppfyller EU-reglerna om cabotage.

Antalet trafikpoliser har under de senaste decennierna minskat. I början av 1980-talet fanns det ca1500 trafikpoliser. Idag är antalet ca350 och ett 50-tal bilinspektörer, och nedgången fortsätter till följd av pensionsavgångar. Vi konstaterar att antalet trafik­poliser även i Västmanland följer denna negativa trend.

Ett lyckat effektiviseringsarbete, genom exempelvis införandet av fartkameror, har gjort att vi har kunnat ha fortsatt säkra vägar i Sverige fast med mindre antal trafik­poliser.

Men hastighetskameror kan inte ersätta trafikpolisernas kontroll av den tunga yrkestrafiken och efterlevnaden av EU:s cabotageregler och kör- och vilotider.

Inom åkeribranschen finns en mängd oseriösa företag som struntar i schysta villkor och en säker arbetsmiljö men som konkurrerar på samma marknad som seriösa åkeri­företag där goda villkor och ett stort säkerhetstänk är norm. Vi ser hur chaufförer kör till svältlöner och hur regler bryts. Detta är både en trafikfara och en arbetsmiljöfara.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde 2014 gett polisen ökade befogenheter inom yrkestrafikområdet. Möjligheter till klampning och införandet av en hög sanktionsavgift mot de som bryter mot våra lagar och regler har bla införts.

I budgetpropositionen 2017 tillfördes extra medel till Polismyndigheten för att bland annat förbättra insatserna när det gäller kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.

Att skapa bättre ordning och reda i yrkestrafiken är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Den osunda konkurrensen ska bort, för i Sverige ska schysta villkor och ordning och reda gälla, såväl på vägarna som i resten av samhället.

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)