Djur i samhällets tjänst

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många djur finns i dag i statens tjänst. Det gäller exempelvis polishästar och hundar inom polis, tull och försvar.

I utredningen ”Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner” berörs den här frågan.

När konfrontation uppstår så upplever vi att de som med flit skadar ett djur inte får en större påföljd än om de gått på döda ting. Därmed saknas större incitament att bete sig väl mot djuren. Djuren själva är de som därmed riskerar att råka illa ut.

När vi använder djuren är vi också skyldiga att göra det vi kan för att skydda dem.

Elin Lundgren (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)