Sverige bör se över möjligheten att ställa upp med fältsjukhus för att undsätta skadade och sjuka i det krigsdrabbade Jemen

Motion 2018/19:1138 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att ställa upp med fältsjukhus för att undsätta skadade och sjuka i det krigsdrabbade Jemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bör se över möjligheten att ställa upp med fältsjukhus för att undsätta skadade och sjuka i det krigsdrabbade Jemen. Sverige har i flera andra krigshärdar och konflikter under de senaste hundra åren ställt upp med fältsjukhus. Dessa insatser har skett under FN-mandat och man bör se över om så även kan ske den här gången.

Sverige har under årtionden varit en självklar aktör då det gäller humanism och solidaritet i världen. Det som händer i krig och konflikter i olika länder berör alla oss som bor på jorden. Att till exempel skicka fältsjukhus som Sverige gjorde under Koreakriget skulle göra stor nytta och bidra till att både rädda liv och minska mänskligt lidande.

Magnus Manhammar (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)