Förbud mot fällfångst av vildsvin

Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvin är ett matnyttigt, stresskänsligt samt flocklevande vilt med en komplicerad social struktur, vilket gör att fällfångst ej är lämplig. Utifrån SVA:s studie kan man dra slutsatsen att fällfångade vildsvin blir betydligt sämre mat. Forskningen visar också att en majoritet av fällfångade vildsvin visar klara tecken på PSE-syndrom (försämrad köttkvalité orsakat av stress). Det handlar även om den jaktliga etiken då risken är stor att man skiljer ledarsuggor från diande kultingar och ungdjur som utan styrsel skapar ännu mer problem i lantbruket. Rätt förvaltade kan man hantera vildsvinen och se dem som en resurs och ett högvilt. Vi ska med kraft och kunskap leda och förvalta våra viltstammar i samarbete med jordbruket, och att tillåta fällfångst av vildsvin är ett steg tillbaka.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-15 Granskad: 2018-10-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)