Låt riksdagen pröva utnämningen av varje minister

Motion 2018/19:1103 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör få pröva utnämningen av statsråden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag utgör den lagstiftande församlingen, och den dagliga verksamheten med att leda landet sköts av regeringen. Riksdagens makt över regeringen är i grunden baserad på utnämningen av statsministern, möjligheten att väcka misstroendevotum mot densamma samt att styra regeringen via budgeten och stiftande av lag. Statsministern utser på egen hand samtliga ministrar och avgör vilka ministerroller som ska finnas och på vilka departement.

Att statsministern får makten och ansvaret att tydligt leda regeringen är både självklart och önskvärt, men riksdagens och därmed folkets möjlighet till inflytande när det gäller utnämningen av statsråd blir i dagsläget begränsad till en obetydlig nivå. För att stärka riksdagens inflytande bör istället ordningen vara att statsministern utser sina statsråd, men att riksdagen sedan får ta ställning till om statsråden individuellt kan accepteras av riksdagen eller inte.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör få pröva utnämningen av statsråden.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)