Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2018/19:1074 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av bestämmelsen i skollagen som reglerar de politiska ungdomsförbundens möjligheter att besöka skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag att ge kunskap om demokratin och yttrandefriheten, hur det politiska systemet fungerar och vad de olika politiska partierna står för. För att komplettera undervisningen är det ett bra system att bjuda in de olika partierna till skolan för att ge exempel men också en direktkontakt till politiskt engagerade.

En ny bestämmelse i skollagen gäller från och med den 1 januari 2018. Lagen ger skolan beslutsmandatet om hur och när detta ska ske. En skola som vill bjuda in politiska partier får till exempel begränsa antalet partier som bjuds in. Förutsättningen är att skolan gör ett objektivt urval. Det fastställs också att partier som inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte behöver ges den möjligheten. Det var en vällovlig ändring i lagstiftningen för att ge rektor ett utökat mandat att bestämma över skolans verksamhet.

Det visar sig dock att denna bestämmelse inneburit än större svårigheter för de politiska ungdomsförbunden att komma in på skolor. Svårigheterna för ungdomsförbunden att besöka skolor för att samtala, stärka förtroendet för demokratin och ge möjligheter till unga att få kontakt med ungdomspolitiker har alltså ökat, vilket är oroväckande.

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)