Vildsvin

Motion 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S)

av Sanne Lennström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att vildsvinskött blir mer tillgängligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en växande vildsvinsstam. Den härstammar från ett antal djur som på 1970-talet rymde från hägn. Vildsvin är ett djur som förökar sig mycket snabbt. En fullvuxen sugga föder mellan fem och sex kultingar varje år. Djuret sprider sig gradvis längre norrut och över allt större områden. År 2017 sköts det över 100000 vildsvin totalt i Sverige. Trots att denna mängd är rekord så kvarstår stora problem såsom skador på jordbruk, trafikolyckor med skada på bil och/eller personer etc. Det beräknas att vildsvinsstammen kommer fortsätta att öka i 30 år till som det ser ut i dagsläget. För att kunna begränsa vildsvinsstammens tillväxt och även begränsa skadorna måste det bedrivas en effektiv jakt på vildsvinen. Vildsvinskött kan innehålla trikiner och måste därför testas genom bl.a. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Trikiner är parasitära maskar som kan smitta från djur till människa.

Det är i dagsläget viktigt att skapa incitament för större avskjutning när det behövs och att därmed även ha en chans att minska olyckor och skadegörelse. Det är dock minst lika viktigt att också öka tillgången på vildsvinskött till konsumenter som är intresserade av detta utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten med hänsyn till trikinerna. Jordbruksverket har presenterat en rapport: Från skog till krog – Vilka hinder motverkar mer vildsvinskött på marknaden? (2013:28). I rapporten uppmärksammas fyra primära hinder mot att det inte finns mer vildsvinskött på marknaden: hanteringen, kostnaderna, priserna och okunskap hos konsumenterna. Dessa fyra hinder hänger samman och motverkar mer vildsvinskött på marknaden. Om mer vildsvinskött ska kunna nå marknaden framöver så måste hela marknaden hänga med, vilket förutsätter att hela kedjan, från jägare till konsumenter, fungerar och är redo för detta. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att arbetet med att genom olika metoder undanröja ovan nämnda hinder bör prioriteras för att det miljövänliga vildsvinsköttet ska nå marknaden och även leda till mindre skadegörelse och trafikolyckor som har varit en effekt av vildsvinstammens utbredning.

Sanne Lennström (S)

Monica Haider (S)

Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)