Dawit Isaak måste friges

Motion 2018/19:1052 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och om att Sverige som nation bör stå upp för det fria ordet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är med stor sorg och vrede vi konstaterar att den svenska journalisten Dawit Isaak har tillbringat ännu ett år fängslad i Eritrea. Dagarna han suttit fängslad går knappt att räkna längre, och för egen del får man fundera till rejält om man ska komma ihåg hur livet och vardagen var i september 2001. Det känns länge sedan för gemene man, och fängslad utan rättegång, isolerad från omvärlden måste det kännas som oändligheter.

Dawit sitter fängslad där för att han tillsammans med andra journalister och politiker förespråkade demokrati, yttrandefrihet och politiska rättigheter. Han gjorde det som är en mänsklig rättighet, att få säga sin mening. Oavsett var i världen man gör detta är det för oss fullständigt oacceptabelt att man fängslas. Det är inte heller acceptabelt att svenska myndigheter eller internationella frivilligorganisationer inte tillåts besöka Dawit Isaak i fängelset.

Som land måste vi stå upp för mänskliga rättigheter. Föra en principfast och konsekvent politik gentemot samtliga odemokratiska regimer. Pressfriheten är ofta det första en diktatur ger sig på. Journalister och författare måste få arbeta i det fria. Många är försöken att få honom frigiven utan att lyckas. Nu måste nya tag tas och nya metoder prövas så att Dawit Isaak inte blir kvar i fängelset livet ut.

Helén Pettersson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)