Åldersgräns för energidrycker

Motion 2018/19:1048 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)

av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åldersgräns vid försäljning av energidrycker i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Energidrycker är söt läsk som ofta innehåller höga halter av koffein och andra ämnen såsom glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Enligt Livsmedelsverket bör man inte använda energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning vid träning. Att kombinera med alkohol är också olämpligt, då drycken kan göra en mindre medveten om hur berusad man är. Det finns risk för koffeinförgiftning hos barn och ungdomar som dricker mycket energidrycker, detta eftersom de oftast väger mindre än vuxna och inte är vana vid koffein. Många butiker har satt en åldersgräns på 15 år, vilket anses väldigt lågt eftersom barn/unga i den åldern inte kan förväntas förstå konsekvenserna av denna dryck. Eftersom det ofta handlar om ett intag av fler än en burk per dag så kan det vara hälsofarligt. 2009 beslutade branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel om en rekommendation om en 15-årsgräns för energidrycker, en rekommendation som de flesta större kedjor följer. Säljer butikspersonal tobak eller alkohol till en minderårig kan säljaren bli straffskyldig. Eftersom branschen själv satt upp 15-årsgränsen finns ingen sådan möjlighet vad gäller olämplig försäljning av energidrycker. Det har förekommit att unga hamnat på akutmottagningar med symtom från hjärtat till följd av stort intag av energidrycker.

Mot bakgrund av detta så bör regeringen överväga om det finns ett behov av en lagstadgad åldersgräns vid försäljning av energidrycker.

Kristina Nilsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)