Arbetskläder inom förskolan

Motion 2018/19:1029 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetskläder inom förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden. I många kvinnodominerande yrkesgrupper och branscher på arbetsmarknaden saknas det tillgång till arbetskläder. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet och då även beakta frågan om arbetskläder.

Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk omsorg är inte bara viktigt ur ett arbetstagarperspektiv, i och med rätten till arbetskläder utifrån behov av funktion, utan också för att stärka yrkesgruppens professionalitet. Att det syns vad personen arbetar med är viktigt för så väl barnen på förskolan och vårdnadshavare som kommer hämtar.

Förskoleverksamheten ställer stora krav på funktionsdugliga kläder för att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete såväl inomhus som utomhus. Kläder får ofta utså slitage och tvättas ofta vilket gör att de förbrukas osedvanligt snabbt. I dag tvingas många arbetstagare använda sina privata kläder och skor i sin yrkesutövning. Detta är en orimlig kostnad för den enskilde individen. Arbetskläder bör tillhandahållas av arbetsgivaren och omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Det finns behov av att förändra arbetsmiljölagen för att stänga det kryphål som en del arbetsgivare utnyttjar vad gäller ansvaret för att tillhandahålla arbetskläder till de som arbetar inom förskoleverksamhet och annan pedagogisk omsorg. Detta bör innefatta arbetskläder för både inomhus- och utomhusbruk – för så väl ordinariepersonal som vikarier. Vilken typ av arbetskläder som personalen ska bära bör formuleras inom arbetslaget i samråd i med arbetsgivare för att uppfylla lokala behov och önskemål.


      Arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden ska vara arbetsgivares ansvar.

      Arbetskläder inom förskoleverksamhet och annan pedagogisk ska tillhandahållas av arbetsgivaren oavsett driftsform.

      KL bör intensifiera arbetet i motionens anda och vara ett föredöme för hela arbetsmarknaden.

Marianne Pettersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Jennie Nilsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)