Utredningen cirkulär ekonomi (M 2016:01)

Kommittéberättelse M 2016:01 utredningen, se dir. 2016:3

utredningen, se dir. 2016:3

Utredningen cirkulär ekonomi (M 2016:01)


Beteckning: M 2016:01
Departement: Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad: 2018-03-27
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-01-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:3
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Alterå, Ola, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2017-03-25
Expert: Aspegren, Anita, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Axelsson, Marita, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Carlsson, Annica, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Enkvist, Per-Anders, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Gärdström, Tomas, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Hagnell, Andreas, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-03-30
Expert: Löfgren, Annika, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-02-28
Expert: Stigson, Björn, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2017-03-01
Huvudsekreterare: von Bahr, Jenny, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare: Sandström, Fredrik, fr.o.m. 2016-04-15 t.o.m. 2017-03-05

Rapporter

SOU 2017:22Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.