Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Kommittéberättelse Ju 2016:21 utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83

utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)


Beteckning: Ju 2016:21
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-03-21
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundberg, Anna, fr.o.m. 2016-11-03 t.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig: Hernerud, Åsa, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig: Jöberger, Oskar, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig: Strandberg, Jenny, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Alm, Patrik, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Jörwall (Hökfelt), Emelie, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Karimi, Tina, fr.o.m. 2017-06-20 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Landberg, Mikael, fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2017-06-19
Expert: Rännar, Kristina, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-05-02
Expert: Segenstedt, Alexandra, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Springfeldt, Jakob, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Stern, Rebecca, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Williams, Michael, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Sekreterare: Tunbjer, Noah, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-11-19

Rapporter

SOU 2017:84Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.