Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Kommittéberättelse 2016:Ju21

utredningen, se dir. 2016:92

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)


Beteckning: Ju 2016:21
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2017-11-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:92
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2017.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundberg, Anna, fr.o.m. 2016-11-03 t.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig: Hernerud, Åsa, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig: Jöberger, Oskar, fr.o.m. 2016-12-21
Sakkunnig: Strandberg, Jenny, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Alm, Patrik, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Jörwall (Hökfelt), Emelie, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Karimi, Tina, fr.o.m. 2017-06-20 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Landberg, Mikael, fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2017-06-19
Expert: Rännas, Kristina, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-05-02
Expert: Segenstedt, Alexandra, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Springfeldt, Jakob, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Stern, Rebecka, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Expert: Williams, Michael, fr.o.m. 2016-12-21 t.o.m. 2017-11-01
Sekreterare: Tunbjer, Noah, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-11-19

Rapporter

SOU 2017:84Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription