Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)

Kommittéberättelse Ju 2016:12 utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102

utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)


Beteckning: Ju 2016:12
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-03-20
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundh, Petra, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Agnehall, Cecilia, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Alavaara, Kurt, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Andersson, Arne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Backman, Anna, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Benalal Åberg, Heléne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Dahl, Johan, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Göransson, Frida, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Harding, Hans, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Hedberg, Susanne, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29
Expert: Lagerud, Per, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Lindholm, Bengt, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Ljungqvist, Mats, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert: Ramberg, Anne, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert: Tjärnkvist, Lisbeth, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Sekreterare: Caldevik, David, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2018-04-17

Rapporter

SOU 2017:89Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.