Flexjobbutredningen (A 2017:01)

Kommittéberättelse A 2017:01 utredningen, se dir. 2017:41

utredningen, se dir. 2017:41

Flexjobbutredningen (A 2017:01)


Beteckning: A 2017:01
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-04-03
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:41
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Liljebäck, Lena, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig: Hagelroth, Helena, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig: Mattsson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig: Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2017-08-27
Sakkunnig: Seppälä, Maria, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig: von Sydow, Susanna, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Brisenhorn, Else-Marie, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Falkmer, Albin, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Flyckt, Karin, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Keskikastari, Pasi, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert: Kristiansson, Ola, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sekreterare: Carlsmeden, Christina, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-03-15

Rapporter

SOU 2018:21Flexibel rehabilitering