Utredningen En handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen (Jo 2004:01)

Kommittéberättelse Jo 2004:01 utredningen, se dir. 2004:37

utredningen, se dir. 2004:37

Utredningen En handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen (Jo 2004:01)


Beteckning: Jo 2004:01
Departement: Jordbruksdepartementet
Senast ändrad: 2006-03-16
Status: Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-03-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:37
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Edman, Stefan, fr.o.m. 2004-03-18
Expert: Axelsson, Svante, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2004-12-15
Expert: Wadeskog, Anders, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2004-12-15
Ordförande: Edman, Stefan, fr.o.m. 2004-09-15
Ågren, Helen, fr.o.m. 2004-09-15
Aulin, Sara, fr.o.m. 2004-09-15
Eriksson, Ylva, fr.o.m. 2004-09-15
Ahnmé Kågerman, Britta, fr.o.m. 2004-09-15
Blomquist, Gunilla, fr.o.m. 2004-09-15
Silbermann, Herbert, fr.o.m. 2004-09-15
Ågren, Gunnar, fr.o.m. 2004-09-15
Enochsson, Pia, fr.o.m. 2004-09-15
Nilsson, Per, fr.o.m. 2004-09-15
Aspegren, Anita, fr.o.m. 2004-09-15
Unge, Ragnar, fr.o.m. 2004-09-15
Smith, Eva, fr.o.m. 2004-09-15
Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 2004-09-15
Lundqvist, Torbjörn, fr.o.m. 2004-09-15
Axelsson, Svante, fr.o.m. 2004-09-15
Bah Kuhnke, Alice, fr.o.m. 2004-09-15
Fidjeland, Lena, fr.o.m. 2004-09-15
Fölster, Stefan, fr.o.m. 2004-09-15
Jonsson, Anna, fr.o.m. 2004-09-15
Lundby-Wedin, Wanja, fr.o.m. 2004-09-15
Soldéus, Inger, fr.o.m. 2004-09-15
Söderberg, Lena, fr.o.m. 2004-09-15
Adamo, Amelia, fr.o.m. 2004-09-15
Bodenfors, Sven-Olof, fr.o.m. 2004-09-15
Bråkenhielm-Carrfors, Anna, fr.o.m. 2004-09-15
Johansson-Hedberg, Birgitta, fr.o.m. 2004-09-15
Larsson, Allan, fr.o.m. 2004-09-15
Rosenberg, Göran, fr.o.m. 2004-09-15
Wadeskog, Anders, fr.o.m. 2004-09-15
Wikström, Owe, fr.o.m. 2004-09-15

Rapporter

SOU 2004:119Hållbara laster. Konsumtion för en ljusare framtid
SOU 2005:51Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster - smartare konsumtion