Utredning om en äldreomsorgslag (S 2020:16)

Kommittéberättelse S 2020:16 utredningen, se dir. 2020:142

utredningen, se dir. 2020:142

Utredning om en äldreomsorgslag (S 2020:16)


Beteckning: S 2020:16
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-12-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:142
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Wigzell, Olivia, fr.o.m. 2020-12-22 t.o.m. 2022-06-30

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.