Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)


Beteckning: Ju 2017:15
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-03-20
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundh, Petra, fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Dejemyr, Kerstin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Engvall, Jenny, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Ellingsen, Karin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Hedbrant, Per-Henrik, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Ivarsssen, Bengt, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Rydström, Jonas, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Sandahl, Karin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Shannon, David, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Åhsberg, Margita, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Sekreterare: Pettersson, Thomas, fr.o.m. 2017-12-15 t.o.m. 2019-01-10

Rapporter

SOU 2018:85Slopad straffrabatt för unga myndiga

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.