Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

Kommittéberättelse M 2017:05 utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78

utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)


Beteckning: M 2017:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Szendrö, Gabor, fr.o.m. 2017-06-29
Expert: Andersson, Mikael, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Appelgren, Stefan, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-02-28
Expert: Blomberg, Helen, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-12-18
Expert: Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2018-09-25
Expert: Cedergren, Sofie, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Cejie, Joakim, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-02-28
Expert: Gerland, Susanne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Ingman, Anders, fr.o.m. 2017-12-11
Expert: Karjalainen, Jan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Palm, Emma, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Palmqvist, Jessica, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-02-28
Expert: Sandberg, Anne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Seim Sehr, Liisa, fr.o.m. 2018-08-07
Expert: Skånberg, Lars, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Slunga, Erik, fr.o.m. 2018-01-16
Expert: Swahn, Johan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Telenius, Björn, fr.o.m. 2018-03-06
Expert: Wallin Caldwell, Lovisa, fr.o.m. 2018-12-18
Expert: Wiebert, Anders, fr.o.m. 2017-11-01
Sekreterare: Lund, Ingemar, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare: Pettersson, Johan, fr.o.m. 2017-10-16

Rapporter

SOU 2019:16Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.