Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

Kommittéberättelse Ju 2019:02 kommittén, se dir. 2019:39

kommittén, se dir. 2019:39

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)


Beteckning: Ju 2019:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-08-14
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:39
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.


Sammansättning


Ordförande: Mattson, Dag, fr.o.m. 2019-09-01

Rapporter