IT-kommissionen (K 1998:04)

Kommittéberättelse K 1998:04 kommissionen, se dir. 1998:38.

kommissionen, se dir. 1998:38.

IT-kommissionen (K 1998:04)


Beteckning: K 1998:04
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2004-03-10
Status: Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-05-14
Direktiv för kommissionen, se dir. 1998:38.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Vakant
Ordförande: Rosengren, Björn, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2002-10-14
Vice ordförande: Seipel, Peter, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2003-05-31
Ordförande: Uusmann, Ines, fr.o.m. 1998-05-14 t.o.m. 1998-10-14
Ledamot: Falk, Thomas, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot: Frejhagen, Birgitta, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Gustavsson, Lisbeth, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Ilshammar, Lars, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Ivarsen, Ove, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Larsson, Helejna, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Persson Björkman, Marie, fr.o.m. 1999-06-22 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Seipel, Peter, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Skoglund, Rolf, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot: Söderberg, Lisa, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 1999-04-15
Ledamot: Wallberg, Hans, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Ahlén, Henrik, fr.o.m. 2003-03-10 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Beckeström, Bo, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2003-06-14
Sekreterare: Berner, Jan, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2001-11-01
Sekreterare: Brinnen, Martin, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-03-31
Sekreterare: Eklund Löwinder, Anne-Marie, fr.o.m. 1998-09-21 t.o.m. 2001-11-01
Sekreterare: Eliasson, Susanne, fr.o.m. 2002-01-14 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Hedborg, Gunnar, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2001-11-21
Sekreterare: Hjertén, Per, fr.o.m. 2002-01-22 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Johnssén, Gustaf, fr.o.m. 2000-08-19 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare: Lind, Sören, fr.o.m. 2002-02-15 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Marking, Christer, fr.o.m. 1999-02-15 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare: Odebrant, Per, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 1999-05-16
Sekreterare: Regnér, Benny, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2001-01-29
Sekreterare: Selg, Håkan, fr.o.m. 2002-04-08 t.o.m. 2002-08-31
Sekreterare: Sjögren, Johannes, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2002-01-13
Sekreterare: Skoglund, Kjell, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2003-06-07
Bitr. sekreterare: Andersson, Bertil, fr.o.m. 2000-01-17 t.o.m. 2000-05-16
Bitr. sekreterare: Axäll, Jenny, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2000-05-31
Bitr. sekreterare: Hultén, Pernilla, fr.o.m. 2002-06-10 t.o.m. 2002-07-12
Bitr. sekreterare: Kaarto, Maria, fr.o.m. 2003-03-31 t.o.m. 2003-05-09
Bitr. sekreterare: Kindhult, Urban, fr.o.m. 2001-09-03 t.o.m. 2002-02-02
Bitr. sekreterare: Larsson, Karin, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-12-31
Bitr. sekreterare: de Woul, Margaretha, fr.o.m. 2000-08-07 t.o.m. 2003-06-21

Rapporter

SOU 1997:12IT-problem inför 2000-skiftet. Rapport 1/97
SOU 1997:23Teknik, demokrati och delaktighet. Rapport 2/97
SOU 1997:31Kristallkulan - tretton röster om framtiden. Rapport 3/97
SOU 1997:63Sverige inför epokskiftet. Rapport 5/97
SOU 1997:73Inför en svensk policy för säker elektorinisk kommunikation. Rapport 6/97
SOU 1997:124IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin. Rapport 7/97
SOU 1997:178IT och miljön - En samling goda exempel. Rapport 4/97
SOU 1998:19IT och regional utveckling - 120 expemplar från Sveriges län. Rapport 1(98
SOU 1998:20IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier. Rapport 2/98
SOU 1998:21Problem med inbäddade system inför 2000-skiftet. Rapport 3/98
SOU 1998:36Identifiering och identitet i digitala miljöer. Rapport 4/98
SOU 1998:54Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag. Rapport 5/98
SOU 1998:56IT och nationalstaten - Fyra framtidsstudier. Rapport 6/98
SOU 1998:65Nya tider, nya förutsättningar... Rapport 8/98
SOU 1998:70Skolan, IT och det livslånga lärandet. Rapport 7/98
SOU 1998:79IT och regional utveckling - Erfarenheter från tre hearingar under mars 1998. Raport 9/98
SOU 1998:109Rättsinformation och IT - Rapport från två seminarier 1996 och 1998. Rapport 10/98
SOU 1998:133God etik på nätet. Rapport 11/98
SOU 1998:153Hur ska man finansiera välfärden i det globaliserade IT-samhället. Rapport 12/98
SOU 1999:86PC:n är död - länge leve PC:n! Nya möjligheter för Sverige. Rapport 1/99
SOU 1999:134Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige. Rapport nr 2/99
SOU 1999:138Från Callcenter till Kontaktcenter Trender, möjligheter och problem. Rapport 3/99
SOU 2003:55Digitala tjänster - hur då? En IT-politik för resultat och nytta