Demokratiutredningen (Ju 2014:19)

Kommittéberättelse Ju 2014:19 utredningen, se dir. 2014:111

utredningen, se dir. 2014:111

Demokratiutredningen (Ju 2014:19)


Beteckning: Ju 2014:19
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2017-04-03
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:111
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Wästberg, Olle, fr.o.m. 2014-07-17 t.o.m. 2016-01-18
Expert: Azizi, Ahmad, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Blomqvist, Paula, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Brstina, Bojan, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Bäck, Hanna, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Ekman, Tiina, fr.o.m. 2015-02-09 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Gustavsson, Josefin, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Järvklo, Nicklas, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-09-20
Expert: Langlet, Lena, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Lidmark, Johan, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Parfa, Nils-Olof, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Persson Weiss, Lene, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Rogestam, Christina, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Saleh, Reza, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Staaf Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Strömbäck, Jesper, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Törnestam, Andrea, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Expert: Wahldén, Mikael, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-09-20
Expert: Wolgemunth, Daniel, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-02-08
Expert: Åström, Gertrud, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Anefur, Michael, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Avci, Gulan, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2014-10-19
Ledamot: Hannah, Robert, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Högman, Berit, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Hövenmark, Anna, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Kaufmann, Bruno, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Wilhelmsson, Jessika, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Ledamot: Åkerlund, Jonas, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-12-15
Sekreterare: Lindvall, Daniel, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2016-01-18
Sekreterare: Ritseson, Susanne, fr.o.m. 2015-04-08 t.o.m. 2015-08-02
Sekreterare: Stenberg, Susanne, fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2015-12-22
Sekreterare: Tedros, Adiam, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2015-12-15
Biträdande sekreterare: Wärmark, Matilda, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2016-01-18

Rapporter

SOU 2015:96Låt fler forma framtiden! Forskarantologi
SOU 2016:5Låt fler forma framtiden! Del A + B

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.