Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Interpellation 2020/21:621 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Oron för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är stor just nu bland dem som jobbar med hedersfrågor. Det senaste årets pandemi har påverkat unga kvinnor som utsätts för hedersförtryck mycket negativt, visar bland annat en kartläggning som kvinnojouren Lund genomfört. Hedersvåld och förtryck frodas – och Sverige sviker.

Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Då behöver vi stå upp för jämställdhet varje dag. Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet.

Men i dag har vi i Sverige parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet medan människor i andra områden begränsas och förnekas sina mänskliga rättigheter. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer uppsatta regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. Vi har flickor och kvinnors vars livsval begränsas av deras familj och släktingar. De får inte klä sig hur de vill, inte röra sig fritt i samhället och inte heller gifta sig med vem de vill.

Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck; att täcka hår och kropp görs för att inte flickor/kvinnor ska väcka begär hos männen. Kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ministern har på frågestunden den 25 mars 2021 uttalat att det är regeringens ”absoluta avsikt att se till att varje barn i det här landet har rätt att klä sig så som det vill – utan tvång, utan förtryck och utan hot om våld”.

Moderaterna vill utreda ett slöjförbud i förskola och grundskola. Vi tycker att det är bättre att alla i samhället tar fajten för de här barnen, flickorna och kvinnorna – i stället för att varje enskild ska behöva ta den fajten ensam hemma i sin familj. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

 

  1.  Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit mot hedersrelaterat våld och förtryck, och när förväntar sig statsrådet att dessa åtgärder får effekt och ger ett Sverige utan hedersrelaterat våld och förtryck?
  2.  Tänker statsrådet ta några initiativ för att alla barn ska få klä sig som de vill och inte på grund av kulturella och/eller religiösa påtryckningar?
  3.  Tänker ministern ta några initiativ för att tillsätta en utredning i syfte att införa slöjförbud i för- och grundskolan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-01 Överlämnad: 2021-04-06 Anmäld: 2021-04-07 Svarsdatum: 2021-04-16 Sista svarsdatum: 2021-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)