Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

Interpellation 2020/21:819 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Vattenfall har tidigare slutit avtal om ryskt kärnbränsle med leverans till kärnkraftverket i Ringhals. Kärnbränslet levereras av det ryska bolaget Rosatom, som är helägt av den ryska staten. Rosatom är även djupt involverat i det ryska kärnvapenprogrammet.

De tidigare utrikesministrarna Bildt och Wallström har på sin tid fått frågor i riksdagen om detta avtal. Det har varit frågor om hur regeringen sett på att Vattenfall i en förlängning gjort sig beroende av leveranser från Ryssland och vilka säkerhetspolitiska överväganden den dåvarande regeringen gjort. Frågor om det är av svenskt nationellt intresse, särskilt mot bakgrund av att EU nu verkar för ett minskat beroende av rysk energi.

Sedan Vattenfall for till Ryssland och påbörjade dessa diskussioner har det säkerhetspolitiska läget ytterligare förändrats till det sämre.

EU-parlamentet antog nyligen en resolution om Ryssland där Rosatom pekas ut. Den tjeckiska regeringen har klargjort att Rosatom inte kommer att bli föremål för att få delta i någon upphandling av landets största infrastrukturprojekt, bygget av nytt kärnkraftverk. Den tjeckiska regeringen anger säkerhetsskäl.

Rysslands ambitioner att använda kärnkraften som maktmedel borde vara kända av den svenska regeringen. Men regeringen talar aldrig om detta. Kraven från riksdagsledamöter om att regeringen ska göra en samhällsanalys av konsekvenserna utifrån Vattenfalls affärer med Rosatom möts med tystnad. Utifrån Rysslands agerande i vårt närområde upprepar jag därför frågan från dåvarande riksdagsledamoten Peter Hultqvist och nuvarande ledamoten Hans Wallmark.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern vidta några åtgärder för att tydliggöra den svenska säkerhetspolitiska analysen av Vattenfalls avtal med Rosatom, och i så fall vilka?​

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-08 Överlämnad: 2021-06-09 Anmäld: 2021-06-10 Sista svarsdatum: 2021-06-23 Inte besvarad: 2021-07-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.