Utförsäkrades ekonomiska situation

Interpellation 2013/14:504 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Efter att regelverket i sjukförsäkringen förändrades har ca 75 000 personer utförsäkrats, en stor del av dessa är kvinnor. Flera av de som utförsäkrats tvingas i dag söka försörjningsstöd. I en rapport från Akademikerförbundet SSR så framgår det att det finns en stor grupp som är sjukskrivna med läkarintyg som har otillräcklig, ingen eller väntar på sjukpenning. Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som är tänkt att vara såväl tillfälligt som det sista skyddsnätet, och det regleras av socialtjänstlagen.

I dag kan vi alltså se hur personer med långvariga sjukdomstillstånd hänvisas till försörjningsstöd i stället för att omfattas av sjukförsäkringen. Detta innebär att dessa personer också riskerar att få en mycket låg pension.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att sjukskrivna ska slippa söka försörjningsstöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-28 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)