Transportstyrelsens besked om husbilsskatt

Interpellation 2019/20:6 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar, så kallad WLTP-beskattning. Hela branschen var orolig och många husbilsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked i slutet av juli: Transportstyrelsens verksamhetsansvariga gick ut med ett tydligt offentligt besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten om att man backade från förslaget och meddelade att fordonsskatten inte skulle höjas för husbilar till följd av den nya beräkningsmodellen WLTP. 

"När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar" skrev hon. Tydligare kan det knappast bli.

Branschen pustade ut och försäljningen av nästa årsmodell av husbilar för leverans till våren rullade på. 

En månad senare, den 23 augusti, gjorde så Transportstyrelsen helt om, bara en vecka innan den nya beräkningsmodellen skulle träda i kraft. Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Det Transportstyrelsen betecknar som ”vissa”, motsvarar enligt branschen ca 95 procent av de husbilar som saluförs på den svenska marknaden. 

Under den månad som gick har många återförsäljare i god tro beställt husbilar av 2020 års modell som inte kommer att gå att sälja, tillverkarna kommer att få minska produktionen (varsel har redan lagts), de som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en oväntad skattechock (upp till 30 000–35 000 kronor eller ibland ännu mer i fordonsskatt per år), och många kommer dessutom att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar.

Frågan är vad som föranledde Transportstyrelsen att göra helt om i frågan? Var det deras eget beslut eller var det efter påtryckningar från regeringen?

Nya obligatoriska EU-regler för mätning av utsläpp måste självklart implementeras i medlemsstaterna, men det innebär inte att man också måste låta dessa ligga till grund för ökad beskattning – det är en fråga som Sverige äger självt.

Men värst är att svenska husbilsköpare och husbilsbranschen inte kan lita på ett uttryckligt och mycket tydligt besked från en av regeringens myndigheter, när ett helt annat besked nu kommuniceras. Det är fullständigt orimligt.

Med anledning av den orimliga hanteringen vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt avser ministern att hålla de tillverkare, återförsäljare och kunder skadeslösa som drabbats av Transportstyrelsens vilseledande besked i frågan om beskattning av husbilar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-16 Överlämnad: 2019-09-17 Anmäld: 2019-09-18 Svarsdatum: 2019-09-27 Sista svarsdatum: 2019-10-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)