Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen

Interpellation 2013/14:476 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Ett drygt år har nu gått sedan den så kallade hästköttsskandalen briserade med full kraft i Europa. Inblandning av hästkött eller medveten felmärkning med hästkött är endast ett i raden av många avslöjanden om missförhållanden med livsmedel. Dessutom finns det mycket som tyder på att organiserad brottslighet i allt större omfattning ägnar sig åt fusk med livsmedel. Myndigheter och lagstiftare uppges alltid vara steget efter. Det finns stora vinster att göra, och straffen är låga.

Det här är en mycket oroväckande utveckling. Konsumenterna ska kunna känna sig helt säkra på att den mat de konsumerar är säker. Dessutom bör konsumenterna kunna ställa krav på att maten är framtagen på ett etiskt acceptabelt sätt. Utifrån det perspektivet kan man lugnt säga att det finns en hel del kvar att göra både för politiker och för branschen.

Här i Sverige har såväl Livsmedelsverket som våra kommuner gjort anmälningar vid misstankar om brott mot livsmedelslagen. Men så gott som alla förundersökningar om brott mot livsmedelslagen läggs ned av polis och åklagare. Detta görs ofta med hänvisning till att straffsatserna är för låga. Det är värt att notera att ingen inblandad i hästköttsskandalen ännu har dömts i Sverige.

Fram till 2006 var det belagt med fängelsestraff att bryta mot livsmedelslagen. Men efter lagändringen 2006 finns endast bötesstraff som sanktion för brott mot livsmedelslagen. Livsmedelsverket har föreslagit skarpare sanktioner för dem som bryter mot livsmedelslagen. På så sätt skulle dessa brott få en högre prioritering bland polis och rättsväsen. Vänsterpartiet delar den bedömningen. Det gläder mig också att landsbygdsministern uttalat sig åt det hållet. Till Dagens Nyheter den 10 februari i fjol sade landsbygdsministern: ”Det får aldrig löna sig att fuska. Straffet måste bita så pass mycket. Det ska inte finnas på kartan att brott i livsmedelsbranschen ska betala sig. Det ska svida i skinnet att begå den här typen av brott.”

I dag har det gått mer än ett år sedan hästköttsskandalen briserade. Ännu har ingen ställts till rätta i Sverige. Flera av de avslöjade fallen har inte ens anmälts.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Kommer ministern och regeringen att verka för att skärpa straffen för brott mot livsmedelslagen?

Vilka andra åtgärder avser ministern att vidta för att motarbeta matfusket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-13 Överlämnad: 2014-05-14 Anmäld: 2014-05-19 Besvarad: 2014-05-26 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)