Organiserad brottslighet bakom matfusk

Interpellation 2013/14:470 av Lena Olsson (V)

av Lena Olsson (V)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Enligt experter har brottssyndikat blivit allt skickligare på att använda ny teknik för att genomföra livsmedelsbedrägerier.

Låga straff, att man inte kan dömas till fängelse om man bryter mot livsmedelslagen samt dålig tillsyn är förklaringar till att den organiserade brottsligheten tagit sig in på marknaden för mat och dryck. Det lär finnas stora förtjänster att göra genom att sälja undermåliga produkter som prima varor.

EU:s kommitté för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet varnar för att det finns signaler om att dessa bedrägerier ökar på grund av strukturella svagheter i livsmedelskedjan. De senaste fallen rör produkter där viktiga ingredienser ersatts med billigare alternativ, felaktigt märkta djurarter i köttprodukter, felmärkt vikt samt livsmedel som säljs som ekologiska utan att vara det. Fusket gäller även odlad fisk, felaktigt ursprung, förfalskningar och varor som passerat bäst-före-datum.

Denna information är alarmerande. Vi måste som konsumenter ha rätt att veta vad vi äter. Därför måste vi prioritera att komma åt denna allvarliga brottslighet.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

  1. Avser ministern att ge den svenska polisen i uppdrag att tillsammans med Livsmedelsverket kartlägga denna brottslighet och komma med förslag till åtgärder för att motverka densamma? 
  2. Avser ministern att se över och skärpa straffen för fusk med livsmedel?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-08 Överlämnad: 2014-05-09 Anmäld: 2014-05-12 Besvarad: 2014-05-26 Sista svarsdatum: 2014-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)