Ny start- och landningsbana på F 17 i Kallinge

Interpellation 2011/12:335 av Jeppsson, Peter (S)

av Jeppsson, Peter (S)

den 20 april

Interpellation

2011/12:335 Ny start- och landningsbana på F 17 i Kallinge

av Peter Jeppsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

En oro sprider sig inom Försvarsmakten över att regeringsbeslutet om nya helikopterhangarer och ny start- och landningsbana på F 17 i Kallinge uteblir.

Utbyggnaden av helikopterverksamheten i Kallinge är viktig för hela försvarets helikopterverksamhet, eftersom det innebär att Försvarsmakten får de nya helikoptrarna på plats och därmed kan verka i ett nytt område så att hänsyn kan tas till gällande bullerregler samtidigt som verksamheten kan verka mer flexibelt under dygnets timmar.

Med tanke på att det är en omfattande byggnation med nytt flygledartorn, vägar, maskinbyggnader och pipeliner för bränsle, kommer projektet att ta ett antal år att bygga.

Detta innebär att ett beslut borde ha tagits senast före 2011 års utgång, vilket bevisligen inte skedde. Detta sammantaget innebär att en utbyggnad i Kallinge inte enbart är en lokal-regional fråga, utan har stor betydelse för hela Sveriges försvarsförmåga.

Vid tidigare frågeställningar har regeringen sagt att man arbetar med frågan, men till dags datum har inget konkret besked inkommit.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet när ett beslut i frågan kommer från regeringen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-04-20 Anmäld: 2012-04-24 Svar fördröjt anmält: 2012-04-24 Besvarad: 2012-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)